Svake se godine 25. lipnja obilježava Svjetskog dana pomoraca.

U cijelom su se svijetu točno u podne po lokalnom vremenu, oglasile brodske sirene čime se željela skrenuti pozornost na važnost pomoraca za svjetsko gospodarstvo, podsjetiti zakonodavce i širu javnost na važnost međunarodnog pomorskog prometa za globalno gospodarstvo i dobrobit.

Udruga pomorskih agenata Hrvatske pridružila se ovoj inicijativi. Zajedničkom akcijom s Lučkom upravom Rijeka i Lučkom kapetanijom Rijeka potaknuli smo brodove u riječkoj luci da se oglase svojim sirenama i time na simboličan način daju svoj doprinos .

Čestitamo pomorcima njihov dan. Želimo im mirno more i sretan povratak kući!

Više o ovoj vrijednoj inicijativi možete pronaći na web poveznici:

RADIONICA – POMORSKI AGENT: SPECIFIČNOSTI IZAZOVNOG I ZANIMLJIVOG POSLA, 26. Svibanj 2021.

U sklopu Tjedna karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci održala se i radionica o radu pomorsih agenata.

Radionicu je moderirao dr. sc. Jakov Karmelić ‎(CMA CGM CROATIA), a sudjelovali su Ana Milinković (Liburnia Shipping Agency), Alen Poturić (Jadroagent), Davor Bogičević (Dragon Maritime Adria) i Dorijan Dujmić (BWA Yachting).

Studenti se dobili priliku upoznati se sa specifičnostima rada pomorskog agenta na različitim tehnologijama, odnosno vrstama morskog brodarstva kao što su kontejnerski brodovi, mega jahte, tankeri, brodovi za rasuti teret, brodovi za prijevoz generalnog i teškog tereta, brodovi za prijevoz živih životinja.

24. veljače 2021. godine održan je treći partnerski sastanak projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA. Sastanak je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a sastanku su prisustvovali svi partneri.

Sastanak je otvorila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić i ukratko se osvrnula na dosadašnji rad na projektu. Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene od početka trajanja projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale prilikom prikupljanja projektne dokumentacije.

Tijekom sastanka, najveći fokus bio je na EP1 Razvoj i unapređenje diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija o kojima je nešto više rekao izv. prof. dr. sc. Neven Grubišić te predstavio dostignute aktivnosti, aktivnosti koje predstoje u sljedećem izvještajnom razdoblju ali i očekivane rezultate. Prezentirana su i dva prijedloga standarada kvalifikacija i pratećih diplomskih studijskih programa. Izv. prof. dr. sc. Vlado Frančić prezentirao je standard kvalifikacija Shipmanagementa, a dr. sc. Mladen Jardas studijskog programa Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, oko čega se i povela rasprava. Također, u okviru EP2 Unapređenje postupaka osiguravanja  kvalitete visokog obrazovanja izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović rekla je nešto više o ostvarenim aktivnostima te o budućim planovima, a dogovorena je i radionica na temu usklađivanja ISO sustava kvalitete i ESG smjernica koja bi se trebala održati u Zadru. U okviru EP3 Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanja doc. dr. sc. Dario Ogrizović predstavio je kupljenu opremu – simulator virtualne stvarnosti i računala u novoopremljenom MedusaLab-u te je rekao nešto više o glavnim tehničkim specifikacijama računala. Predsjednik Alumni kluba doc. dr. sc. Srđan Žuškin prezentirao je izgled izrađene Alumni baze koja će olakšati povezivanje poslodavaca i studenata. Osim toga rekao je nešto više o provedenoj analizi zapošljivosti te razlikama u zapošljivosti unutar studijskih smjerova. Prezentiran je novi letak projekta te je administrator projekta Ivan Dovadžija rekao nešto više o financijama projekta.

Projekt MEDUSA traje 30 mjeseci, službeno je započeo 22.03.2019., a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“  s ciljem financiranja standardizacije kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja. Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u partnerstvu s 9 partnera uključujući 3 visokoobrazovne institucije; Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel te Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Jadrolinija Društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

U sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u Opatiji je 10. i 11. ožujka održana Konferencija o europskom pomorstvu (HIGH LEVEL MINISTERIAL MARITIME CONFERENCE).

Prvoga dana Konferencije namijenjenog širem krugu dionika (Hotel Ambasador, 10. ožujka 2020.), uz europske ministre nadležne za poslove pomorstva i brodarstva, na skupu su sudjelovali i predstavnici europskih udruženja iz redova brodara, pomorskih zanimanja, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, brodogradilišta i drugih predstavnika hrvatske, europske i svjetske pomorske industrije.

Prvi panel pod naslovom “Reinforcing the internal market through further digitalization” moderirao je Jakov Karmelić koji je u toj ulozi predstavljao FONASBA-u i ECASBA-u, a na panelu su sudjelovali:
Mr. Roberto ALONGI – Policy Officer – EC The Directorate-General for Mobility and Transport
Mr. Lazaros Aichmalotidis, Acting Head of Department “Digital Services & Simplifications“- EMSA The European Maritime Safety Agency
Ms. Isabelle Ryckbost, Secretary General – ESPO The European Sea Ports Organisation
Capt. Jonas Gunnarsson, ECSA – The European Community Shipowners’ Associations
Mr. David Sopta, General Director, JADROLINIJA – Croatian passenger shipping company
Panelisti su raspravljali o izazovima digitalne transformacije kao i o razvoju potpuno digitalnog administrativnog okruženja, koje bi sektoru pomorstva omogućilo smanjenje troškova, ali i povećanje administrativne učinkovitosti s ciljem omogućavanja učinkovitog multimodalnog prometa.
Uz teme iznimno važne za razvoj digitalizacije poput EMSW-a (European Maritime Single Window), digitalnog alata koji bi uvelike trebao skratiti administrativne poslove vezane uz svakodnevno poslovanje u brodskom transportu, e-teretnice, ili jedinstvenog elektronskog obrasca za carinske poslove i digitalnih uređaja za navigaciju unutarnjim plovnim putevima, u sklopu ovog panela razgovaralo se i o važnosti povezivanja postojećih sustava u jedan veliki sustav, s mogućnošću brze i učinkovite razmjene podataka. Time bi se smanjilo administrativno opterećenje i osigurao brži transport robe i putnika, bez zastoja i uskih grla uzrokovanih upravo administrativnim procedurama, a da bi se taj cilj postigao, u sustav je potrebno integrirati pojedinačne sustave iz različitih grana gospodarstva.

izvor: https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/u-sklopu-hrvatskog-predsjedanja-vijecem-europske-unije-u-opatiji-odrzana-konferencija-o-europskom-pomorstvu/22134

Pomorski fakultet u Rijeci posjetio je gosp. Kitack Lim, generalni tajnik najveće i najvažnije pomorske organizacije na svijetu – International Maritime Organization (IMO). U pratnji Jakova Karmelića, predsjednika Udruge pomorskih agenata Hrvatske i IMO Goodwill Maritime Ambassadora te suradnika i predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sastao se s upravom Fakulteta te je razgovarao o studijskim programima koji se na Fakultetu izvode, izobrazbi pomoraca i međunarodnim projektima. Osim službenog razgovora, gosp. Lim je obišao simulatore i izložbu Titanic – Carpathia, te se susreo s profesorima i studentima.

izvor: www.pfri.hr

Od 1. do 3. listopada u Miamiju je održana Godišnja skupština FONASBA-e. UPAH je predstavljao predsjednik Jakov Karmelić, koji je u funkciji potpredsjednika FONASBA-e za edukaciju prezentirao izvješća o radu s naglaskom na promociju projekata poput FONASBA SHIP AGENT DIPLOMA.

Ove godine FONASBA je obilježila 50 godina postojanja. Tom prigodom tiskana je i knjiga koju u Pdf formatu možete naći na https://www.dropbox.com/s/q66f7yhhf4cb1gq/BOOK%20FINAL%2015.08.2019.pdf?dl=0

Tradicionalno, na Godišnjoj skupštini dodijeljena je i nagrada najboljem mladom agentu u 2019. godini. Nagrada za najbolji rad pripala je Stefanu Gielenu iz MSC Belgije.

Sve prezentacije sa Skupštine objavljene su na web stranici FONASBA-e (Members Area) kao i na novoj web stranici pod nazivom FONASBA2 . Ova nova web stranica omogućila je pristup svim sadržajima koji su do sada bili dostupni samo na FONASBA Members Area. Još jednom koristimo priliku i pozivamo sve zainteresirane da nam se jave i registriraju.

I ove smo godine sudjelovali na regati u mornarskom veslanju koju tradicionalno organizira Pomorski fakultet u Rijeci. Po prvi puta regata je imala i humanitarni karakter, a prikupljena sredstva donirana su za kupovinu opreme za Kliniku za dječju kirurgiju, KBC-a Rijeka.

Iako je rezultat bio u drugom planu, poredak revijalnog dijela regate u kojem se natjecala i ekipa UPAH-a bio je sljedeći:

Poredak ženskog revijalnog dijela:

1. mjesto JPS,

2. mjesto PFRI

Poredak muškog revijalnog dijela:

1. mjesto RITEH (posada Tehničkog fakulteta iz Rijeke)

2. mjesto PFRI (profesori Pomorskog fakulteta iz Rijeke)

3. mjesto SIR (Savez izviđača Rijeke)

Udruga je ove godine okupila nikad bolju ekipu (😊), ali zbog nevjerojatnog peha na stazi nismo uspjeli osigurati nastup u polufinalu.

16. i 17. svibnja 2019. godine u Rijeci održan je prvi partnerski sastanak te prva radionica za izradu standarda kvalifikacija i ishoda učenja projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA.

Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj 1 novog i unapređenje 5 diplomskih studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijediti će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Projekt traje 30 mjeseci, službeno je započeo 22.03.2019., a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ s ciljem financiranja standardizacije kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Više o projektu pročitajte na: http://www.medusa-project.eu/

Jedan dan u godini Pomorski fakultet otvara vrata svim zainteresiranim tvrtkama iz pomorskog gospodarstva kako bi se tijekom Dana karijera predstavili studentima, dali im informacije o tržištu rada i predstavili svoje djelatnosti.

Ove godine Dan karijera otvorio je gosp. Anđelko Petrinić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture, inače bivši student Pomorskog fakulteta. U poslijepodnevnim satima nekoliko je kompanija održalo zasebne prezentacije: Zorović, Thorm, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Adriahydrofoil, Klaster intermodalnog prijevoza i DSV Hrvatska. Dugoročni cilj Fakulteta je da skoro svaki student nakon završetka studija dobije mogućnost zapošljavanja ili barem razgovor za posao, a dolazak ovako velikog broja firmi i institucija potvrda je svima da se radi kvalitetno i da su ovakve manifestacije opravdan.

Kao i ranijih godina, Udruga je sudjelovala i aktivno predstavljala sve svoje članice.

Svečanom akademijom u prepunom HNK Ivana pl.Zajca obilježeno je 70 godina od osnivanja Pomorskog fakulteta u Rijeci, najdugovječnije riječke visokoobrazovne ustanove i najstarijeg visokog pomorskog učilišta i znanstveno istraživačkog centra u Hrvatskoj.

Svečanosti su, uz predstavnike Fakulteta i riječkog Sveučilišta, prisustvovali predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, ministar pomorstva Oleg Butković, gradonačelnik Vojko Obersnel, župan Zlatko Komadina, Takeshi Nakazawa, predsjednik međunarodnog udruženja pomorskih fakulteta, uz brojne predstavnike pomorskog gospodarstva, lučkih uprava, kapetanije, oružanih snaga i Ratne mornarice, te diplomante Pomorskog fakulteta, danas zapovjednike brodova, upravitelje stroja i istaknute gospodarstvenike.