O nama

UPAH OIB: 78075709494
Udruga pomorskih agenata Hrvatske osnovana je 15. travnja 1992.

U listopadu te godine postala je članicom Međunarodne federacije pomorskih agenata FONASBA-e, u radu koje aktivno sudjeluje.

Djelatnost udruge pomorskih agenata proteže se na cijelu Republiku Hrvatsku.

Udruga je pravna osoba registrirana pri Ministarstvu uprave u koju se mogu učlaniti fizičke ili pravne osobe koje djeluju u pomorskoj agencijskoj struci. Članstvo je otvoreno i inozemnim pomorskim agencijama. Sjedište Udruge je u Rijeci, gdje je osnovana. Trenutno broji 24 članice.

Pojedine članice imaju podružnice izvan mjesta svog sjedišta.

Prva zadaća Udruge je unapređivanje i usklađivanje djelovanja pomorskih agenata. Putom stručnjaka iz svojih redova Udruga aktivno sudjeluje u državnoj normativi materije koja se na nju odnosi.

Udruga ima svoj Statut i Pravila ponašanja. Tijela udruge su Skupština svih članova, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik i Tajnik Udruge. Izvršna tijela bira a Tajnika imenuje Skupština. Udruga ima stalne i povremene Stručne odbore. Stalni Stručni odbori su:

Odbor za komercijalnu politiku
Odbor za nacionalne i međunarodne odnose i ugovore
Odbor za članstvo i odnose među agentima
Odbor za kvalitetu i normizaciju
Odbor za kontejnerizaciju

Dužnosnici Udruge mogu ponovo biti birani na funkcije.