UNOS INVAZIVNIH VRSTA PUTEM BRODSKIH BALASTNIH VODA – PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKOG USTROJA RANOG UPOZORENJA BRODOVA

UNOS INVAZIVNIH VRSTA PUTEM BRODSKIH BALASTNIH VODA – PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKOG USTROJA RANOG UPOZORENJA BRODOVA

Sudjelovali smo na radionici: “Unos invazivnih vrsta putem brodskih balastnih voda – Prijedlog organizacijskog ustroja ranog upozorenja brodova“

Naš predsjednik Jakov Karmelić je ispred Udruge pomorskih agenata i brokera Hrvatske sudjelovao dana 27. ožujka 2023. na Pomorskom fakultetu u Rijeci na radionici pod naslovom “Unos invazivnih vrsta putem brodskih balastnih voda – Prijedlog organizacijskog ustroja ranog upozorenja brodova“.

Na radionici su sudjelovali inspektori lučkih kapetanija, VTS operateri, pomorci, inspektori brodova, kapetan luke, djelatnici zavoda za javno zdravstvo, biolozi, te profesori i asistenti Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Cilj projekta je razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa štetnih organizama i smanjenje ranjivosti obalnih područja na klimatske promjene, sa fokusom na lukama u Jadranskom moru.

Sudionici su aktivnim sudjelovanjem na radionici doprinijeli novim pogledima na problem balastnih voda u lukama Jadranskog mora te mogućnostima poboljšanja sustava.