EFRI NETWORKING WEEK – CONNECT&ACT

EFRI NETWORKING WEEK – CONNECT&ACT

Članovi naše Udruge sudjelovali su u nastavnom procesu na Ekonomskom fakultetu u Rijeci kroz EFRI Networking Week – Connect&Act, koji se ove godine održao od 27. do 31. ožujka 2023. za studente prijediplomskih i diplomskih studija.

Cilj predavanja bio je približiti stručne pomorske teme studentima s iskustvenog i praktičkog aspekta.

LEONARDO LOVRIČIĆ, Liburnia Maritime Agency, održao je predavanje na temu: Liburnia Group – nothing’s too heavy!  Heavy lift and project logistics

JAKOV KARMELIĆ, CMA CGM Croatia, održao je predavanje na temu: Kontejnersko brodarstvo u kontekstu svjetske prekomorske trgovine