UPAH SKUPŠTINA 2022 I PROSLAVA 30.OBLJETNICE RADA UDRUGE

UPAH SKUPŠTINA 2022 I PROSLAVA 30.OBLJETNICE RADA UDRUGE

Svečanošću na riječkom botelu Marina Udruga pomorskih agenata Hrvatske obilježila je tridesetu godišnjicu djelovanja, kojoj su uz predstavnike agencija prisustvovali i brojni uzvanici.

U sklopu svečanosti dodijeljena su i posebna priznanja trima agencijama koje su bile među osnivačima Udruge, a koje i danas posluju – Atlantagentu, Jadroagentu i Transagentu.

Priznanja su također dodijeljena i Hrvatskom društvu za pomorsko pravo te Udruzi brodara Mare Nostrum koji se ove godine također obilježili 30 godina djelovanja.

 

Evo kako je o nama tom prilikom pisao i riječki Novi list:

https://www.novilist.hr/more/obiljezena-30-obljetnica-udruge-pomorskih-agenata/?meta_refresh=true