Tijela Udruge

UPRAVNI ODBOR

Predsjednik: Jakov Karmelić (CMA-CGM)
Dopredsjednik: Dorijan Dujmić (BWA)
Operativni dopredsjednik:
Marin Škunca (LIBURNIA)
Tajnik / voditelj Stručnih odbora :
Alen Poturić (JADROAGENT)

NADZORNI ODBOR

Predsjednik: Danko Crnčević (LIBURNIA)
Član: Damir Ružić (EUROMAR PLUS)
Član:
Davor Vučetić (LOG ADRIA)

Odbori Udruge

ODBOR ZA KVALITETU I NORMIZACIJU
Voditelj: Božo Pašalić (LIBURNIA)
Marijan Glavan (ALIANCA)
Darko Brusić (TRANSAGENT)
ODBRO ZA ČLANSTVO I ODNOSE MEĐU AGENTIMA
Voditelj: Josip Bandić (BANDIĆ MARITIME)
Rao Novaković (REA)
Petra Galović (ANGLO ADRIATIC)
ODBOR ZA KONTEJNERIZACIJU
Voditelj: Marko Škraljsky (DRAGON MARITIME ADRIA)
Ivić Vodopija(MAERSK/SAFMARINE)
Bojan Šefer (LOG ADRIA)
ODBOR ZA KOMERCIJALNU POLITIKU
Voditelj: Mario Štefanić (JADROAGENT)
Lovorko Lučić: (ADRIATIK SERVIS)
Rade Fain: (GLOBAL AGENT)
ODBOR ZA AGENTE TERETA
Voditelj: Božidar Sotošek (EXPRESS)
Robert Perčić (DAMCO/MAERSK)
Kristijan Gaćina (PRIMACOŠPED)
ODBOR ZA NACIONALNE I MEĐUNARODNE ODNOSE I UGOVORE
Voditeljica: Marina Ćoza Sudulić (ADRIATIKAGENT)
Marko Mandrapa (C.STEINWEG – TPG)
Goran Majnarić (JADROLINIJA)

STEGOVNO POVJERENSTVO

Predsjednik (LIBURNIA): Danko Crnčević
Robert Kalčić (ATLANTAGENT)
Stanko Polić: (GATE EXPRESS)
    Sorry, no posts matched your criteria.