Sudjelovali smo na 4. partnerskom sastanku projekta MEDUSA

Sudjelovali smo na 4. partnerskom sastanku projekta MEDUSA

 

25. studenog 2021. godine u Rijeci održan je četvrti partnerski sastanak te sastanak tehničkog i upravnog odbora projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA. Na sastanku su komentirane do sada obavljene projektne aktivnosti te sve aktivnosti koje slijede. Također, raspravljalo se o razvoju i unaprjeđenju diplomskih studijskih programa te su se definirali novi standardi zanimanja. U drugom dijelu sastanka, partneri su se podijelili u ranije određene Fokus grupe te su nastavili svoj rad na verifikaciji standarda zanimanja.

Više informacija o Projektu pronađite na:

https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/index.php

http://www.medusa-project.eu/