Sudjelovali smo na „Danima otvorenih vrata EU projekata“

Sudjelovali smo na „Danima otvorenih vrata EU projekata“

U sklopu „Dana otvorenih vrata EU projekata“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Pomorski fakultet predstavio je rezultate koji su proizašli iz projekata

–  MEDUSA – Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu i

– PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju.

UPAH je jedan od partner ana projektu MEDUSA.