OSNOVANA RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU…

Godišnjim Planom rada za 2019. godinu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture planirana je izrada prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom. Na zahtjev Ministarstva, Udruga pomorskih agenata Hrvatske sudjelovat će u radu osnovane Radne skupine.