SASTANAK S PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

Svjetska banka provodi projekt financiran sredstvima Europske komisiji u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta koji analizira regulaciju profesionalnih usluga u Republici Hrvatskoj, naročito one koje su relevantne u gospodarskom smislu.
Pod regulacijom profesionalnih usluga misli se u širom smislu na postojanje zakonskih i podzakonskih akata koji definiraju uvjete za pristup i pružanje djelatnosti.
U tom smislu kao jedna od relevantnih djelatnosti je identificirana i „djelatnost pomorskog agenta“, u smislu članka 683. Pomorskog zakonika i Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravima i obvezama pomorskog agenta.

Danas smo u Rijeci s predstavnicima Svjetske banke održali zanimljiv sastanak.
Između ostalog, zanimali su ih uvjeti koje pomorski agent mora ispunjavati kako bi bio upisan u Upisnik pomorskih agenata i obavljao djelatnost pomorskog agenta, uvjeti koji se odnose na pravnu osobu, kao i na zaposlenike koji polažu stručni ispit, te aktivnosti koje Udruga provodi naročito u smislu promoviranja standarda kvalitete i organizacije stručnog usavršavanja.