DODIJELILI SMO NAGRADE ZA NAJBOLJEG AGENTA I AGENCIJU U 2017. GODINI

Nakon provedene ankete po svim lukama otvorenim za međunarodni promet, najbolje rezultate po treći put u nizu ostvarila je agencija DRAGON MARITIME ADRIA d.o.o. iz Rijeke.

U pojedinačnoj konkurenciji nagradu je dobila kolegica Ana Milinković Badovinac iz agencije Liburnia pomorska agencija d.o.o. iz Rijeke.

Zahvaljujemo svima koji su i ove godine sudjelovali u našem izboru za najbolju pomorsku agenciju u prošloj godini.