MEĐUNARODNA MULTIDISCIPLINARNA KONFERENCIJA O MORU, PROMETU I LOGISTICI 2017. U OPATIJI OD 20. DO 22. STUDENOG 2017. GODINE.

MEĐUNARODNA MULTIDISCIPLINARNA KONFERENCIJA O MORU, PROMETU I LOGISTICI 2017.

Međunarodna multidisciplinarna konferencija o moru, prometu i logistici 2017., u organizaciji Lučke uprave Rijeka i Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci održala se u Opatiji, u Hotelu Milenij od 20. do 22. studenog 2017. godine. Središnja tema konferencije bila je ‘Riječka luka kao ulazna vrata koridora Jadran-Baltik’. Konferencija je imala stručni i znanstveni dio, a znanstveni dio ponudio je aktualne teme i rasprave vezane uz poslovanje na europskom jedinstvenom digitalnom tržištu te pregled inovacija u pomorstvu, prometu i logistici.

Sve informacije na web stranici konferencije: www.stl-conference.eu

Na konferenciji su uspješno sudjelovali i naši članovi: predsjednik Jakov Karmelić i dopredsjednik Marin Škufca.