OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADI ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Dana 08.06.2017. godine u „Narodnim novinama“ broj: 54/2017, objavljen je PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADI ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE, koji stupa na snagu osmog dana od dana objave i primjenjuje se od 16. lipnja 2017. godine.

Novi Pravilnik definira značajno smanjenje tarifa za pojedine kategorije brodova.

Predsjednik UPAH-a Jakov Karmelić bio je jedan od članova radne skupine koja je radila na izradi Pravilnika.