ZAVRŠIO PROJEKT KIKLOP

Završio projekt KIKLOP u kojem je UPAH bio jedan od partnera projekta.
Donosimo zapisnik s posljednjeg partnerskog sastanka održanog 14.09.2016. godine