Tijela UDRUGE POMORSKIH AGENATA HRVATSKE
izabrana na Skupštini 7.4.2017.
Skupština: sve članice + počasni članovi

Predsjednik: Jakov Karmelić (CMA-CGM),
Dopredsjednik: Dorijan Dujmić (BWA)
Operativni dopredsjednik: Marin Škufca (LIBURNIA)
Tajnik: Alen Poturić (JADROAGENT)


Upravni odbor:

Jakov Karmelić, predsjednik (CMA-CGM)
Dorijan Dujmić, dopredsjednik (BWA)
Marin Škufca, operativni dopredsjednik (LIBURNIA)
Alen Poturić, tajnik (JADROAGENT)
+ voditelji Stručnih odbora


Nadzorni odbor:

Danko Crnčević, predsjednik (LIBURNIA)
Damir Ružić, član (EUROMAR PLUS)
Davor Vučetić, član (LOG ADRIA)


Odbor za komercijalnu politiku:

Mario Štefanić, voditelj (JADROAGENT)
Lovorko Lučić (ADRIATIK SERVIS)
Rade Fain (GLOBAL AGENT)


Odbor za nacionalne i međunarodne odnose i ugovore:

Josip Bandić, voditelj (BANDIĆ MARITIME)
Goran Majnarić (JADROLINIJA)
Marina Ćoza Sudulić (ADRIATIKAGENT)


Odbor za članstvo i odnose među agentima:

Damir Čučić, voditelj (CROATIA CHARTERING)
Rao Novaković (REA)
Petra Galović (ANGLO ADRIATIC)


Odbor za kvalitetu i normizaciju:

Božo Pašalić, voditelj (LIBURNIA)
Marijan Glavan (ALIANCA)
Davor Bogičević (DRAGON MARITIME ADRIA)


Odbor za kontejnerizaciju:

Marko Škraljsky, voditelj (DRAGON MARITIME ADRIA)
Ivić Vodopija (MAERSK/SAFMARINE)
Bojan Šefer (LOG ADRIA)


Odbor za agente tereta:

Stanko Polić, voditelj (GATE EXPRESS)
Nenad Jakšić (DAMCO)
Valentin Šimunović Tadej (PRIMACOŠPED)


Stegovno povjerenstvo:

Danko Crnčević, predsjednik (LIBURNIA)
Robert Kalčić (ATLANTAGENT)
Stanko Polić (GATE EXPRESS)