Članica Adresa Tel Fax FONASBA QUALITY
STANDARD
SHIPPING AGENTS
ADRIATIK SERVIS
OIB 18224994403
Srebrenska 1 HR-20000 DUBROVNIK +385 20 311-488 +385 20 311-537 DA
ALIANCA
OIB 50945507137
Školjić 6/II
HR-51000 RIJEKA
+385 51 327-260 +385 51 212-675 DA
ANGLO ADRIATIC
OIB 16282730200
J. P. Kamova 7
HR-51000 RIJEKA
+385 51 371-268 +385 51 322-551 ne
ATLANTAGENT
OIB 51564165941
Dr. Ante Starčevića 24
HR-20000 DUBROVNIK
+385 20 419-044 +385 20 419-040 DA
BANDIC MARITIME
OIB 50137002362
Smiljanićeva 2 /II HR-21000 SPLIT +385 21 544-265 +385 21 544-277 DA
B.W.A.
OIB 49109694569
Nazorova 3
HR-51410 OPATIJA
+385 51 703-773 +385 51 703-774 DA
CMA CGM CROATIA
OIB 90741290552
Ciottina 17A/III HR-51000 RIJEKA +385 51 327-595 +385 51 327-570 DA
CROATIA CHARTERING
OIB 31105918337
Dolac 5
HR-51000 RIJEKA
+385 51 213-422 +385 51 214-333 DA
DRAGON MARITIME ADRIA
OIB 79905898396
Korzo 11
HR-51000 RIJEKA
+385 51 315-501 +385 51 315-207 DA
EUROMAR PLUS
OIB 13709125638
Ribarska 2/I
HR-51000 RIJKA
+385 51 213-126 +385 51 211-068 ne
GLOBAL AGENT
OIB 73894118526
Ivane Brlić Mažuranić 23
HR-23000 ZADAR
+385 23 224-100 +385 23 224-101 DA
JADROAGENT
OIB 95976200516
Trg Ivana Koblera 2 HR-51000 RIJEKA +385 51 780-767 +385 51 215-357 DA
JADROLINIJA
OIB 38453148181
Riva 16
HR-51000 RIJEKA
+385 51 666-104 +385 51 211-485 ne
LIBURNIA Maritime Agency
OIB 69441170749
Verdieva 6 HR-51000 RIJEKA +385 51 703-540 +385 51 703-550 DA
REA Dubrovnik
OIB 68721236613
Obala Pape Ivana Pavla II, 1 HR-20000 DUBROVNIK +385 20 313-053 +385 20 418-022 DA
TRANSAGENT
OIB 65317199776
Verdieva 6
HR-51000 RIJEKA
+385 51 325-533 +385 51 213-638 DA
C.STEINWEG – TPG Korzo 8
HR-51000 RIJEKA
 +385 51 564-583  +385 51 211-517  ne
CARGO AGENTS
ADRIATIKAGENT
OIB 26250408594
Erazma Barčića 4 
HR-51000 RIJEKA
+385 51 317-461 +385 51 317-460 ne
DAMCO
OIB 70655145025
Fiorello La Guardia 13
HR-51000 RIJEKA
+385 51 324-468 +385 51 324-754 ne
GATE EXPRESS
OIB 90455345081
Moše Albaharija 9 HR-51000 RIJEKA +385 51 323-994 +385 51 323-997 ne
LOG ADRIA
OIB 84363870215
Kukuljanovo 182/2 HR-51227 KUKULJANOVO +385 51 689-796 +385 51 689-797 ne
MAERSK CROATIA
OIB 24472742637
Fiorello La Guardia 13
HR-51000 RIJEKA
+385 51 324-418 +385 51 371-288 ne
PRIMACOŠPED
OIB 92921096103
Brajdica 14, HR-51000 Rijeka
HR-51000 RIJEKA
+385 51 444-410 +385 51 444-413 ne
HONORARY MEMBERS
g. Miljenko Tudor počasni član +385 098 257153
g. Damir Drinković počasni član +385 095 3953662
g. Milan Kukuljan počasni član +385 091-2020975
g. Boris Turčić
počasni član +385 091-1211364