NAGRADA NAJBOLJI AGENT

U skladu s programom rada usvojenim na godišnjoj Skupštini Udruge pomorskih agenata Hrvatske 2008. godine, donose se propozicije za dodjelu nagrada pod nazivom:

NAGRADA NAJBOLJI AGENT

Ciljevi pokretanja ovog projekta su:

 • promoviranje struke pomorskih agenata u društvu
 • promoviranje profesionalizma i pružanja visoke razine agencijske usluge
 • promoviranje vrijednosti zalaganja za opće dobro i doprinos užoj i široj društvenoj zajednici kroz sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine na moru, sudjelovanje u akcijama zaštite morskog okoliša, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, organizacije dodatne edukacije djelatnika, doprinos razvoju struke pomorskog agenta, pružanje visoke razine usluge i inovativnosti u obavljanju poslova pomorskog agenta i slično

Dodjeljuju se dvije nagrade:

NAGRADA NAJBOLJI AGENT u konkurenciji pomorskih agencija
NAGRADA NAJBOLJI AGENT u pojedinačnoj konkurenciji

U cilju objektivnog ocjenjivanja rada pomorske agencije, provesti će se anketa među najvažnijim institucijama i pružateljima usluga s kojima radi pomorski agent, zastupajući Principale, u sljedećim hrvatskim lukama:

 • Puli
 • Rijeci
 • Raši
 • Zadru
 • Šibeniku
 • Splitu
 • Pločama
 • Dubrovniku

Institucije i pružatelji usluga koji će ocijeniti rad pomorskih agencija, u rasponu od ocjena 1 do ocjena 5, su:

 • Lučke kapetanije
 • Carina
 • Pomorska policija
 • Piloti
 • Tegljačka društva
 • Luke / štivadori
 • Lučke uprave

Na osnovu prikupljenih ocjena i usvojenog načina izračuna konačne ocjene, pomorska agencija s najboljom konačnom ocjenom dobit će nagradu u konkurenciji pomorskih agencija.

Pojedinačna nagrada za najboljeg agenta dodijelit će se na prijedlog svih agencija i uz izbor najboljeg od nominiranih kandidata na sjednici Upravnog odbora.

Kriteriji za dodjelu pojedinačne nagrade su:

 • doprinos razvoju struke pomorskih agenata, visoka razina profesionalnosti i inovativnosti u pružanju agencijskih usluga
 • promocija rada i struke pomorskih agenata i sudjelovanje u drugim akcijama od šireg društvenog značaja
 • nesebično prenošenje znanja i edukacija mlađih kolega
 • razvoj kulture mora i pomorske baštine
 • sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine na moru, zaštite morskog okoliša i humanitarnim akcijama

Cilj je prepoznati osobu koja određenim pozitivnim primjerom iz svojeg djelovanja može biti primjer i poticaj svima ostalima.

NAGRADE ZA NAJBOLJEG AGENTA u konkurenciji pomorskih agencija i pojedinačnoj konkurenciji dodijeliti će se na godišnjoj Skupštini Udruge pomorskih agenata ili na posebno organiziranoj svečanosti proglašenja i dodjele Nagrada.
Udruga pomorskih agenata Hrvatske